Ankieta – czy moje dziecko ma zaburzenia?

Czy zdarza się, że twoje dziecko:

 1. Sprawia wrażenie, że nie słyszy mowy na tle hałasu (np. w grupie rówieśniczej, na tle dźwięków z telewizora, na podwórku)?
 2. Myli podobnie brzmiące wyrazy?
 3. Mówi głośniej niż potrzeba?
 4. Niepoprawnie wypowiada niektóre wyrazy?
 5. Ma problemy z nauką (np. nie pamięta informacji z lekcji)?
 6. W czytaniu i pisaniu popełnia dużo błędów?
 7. Ma problem z notowaniem ze słuchu?
 8. Szybko męczy się i dekoncentruje?
 9. Ma problem z koordynacją ruchową?
 10. Bywa zbyt aktywne ruchowo?
 11. Niechętnie podejmuje aktywność ruchową?
 12. Porusza się mało precyzyjnie, wpada na ściany, meble, inne osoby?
 13. Ma problem z poprawnym używaniem sztućców, trzymaniem ołówka, nożyczek?
 14. Z dużym trudem lub później niż rówieśnicy nauczyło się raczkować, chodzić, jeździć na rowerze?
 15. Ma problemy z zasypianiem?

Jeżeli uzyskałeś odpowiedź twierdzącą na powyższe pytania, zalecamy przeprowadzenie diagnozy przetwarzania słuchowego oraz rozwoju psychoruchowego u twojego dziecka.

Sprawdź, gdzie wykonać diagnozę

Ankieta dla rodziców