Terapia Warnkego

Terapia Warnkego zajmuje się problemami związanymi z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Proponowane rozwiązania (m.in. diagnoza i trening funkcji podstawowych oraz trening lateralny) znajdują zastosowanie w terapii:

  • dzieci z zaburzeniami mowy,
  • dysleksji
  • trudności w nauce (czytaniu, pisaniu),
  • zaburzeń przetwarzania słuchowego
  • koncentracji,
  • zaburzeń sensomotorycznych
  • problemów słuchu obwodowego u osób dorosłych

Terapia Metodą Warnkego prowadzona jest z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do diagnozy i treningu. Może być prowadzono zarówno w gabinecie terapeutycznym jak i w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi to treningu indywidualnego.

Metoda Warnkego integruje różne formy oddziaływania: ćwiczenia słuchowe, wzrokowe i motoryczne, angażując w proces terapii nie tylko mózg, ale i całe ciało. Terapia Metodą Warnkego może być z powodzeniem uzupełniana o narzędzia i procedury wykorzystywane w terapii sensomotorycznej oraz treningach funkcji poznawczych prowadzonych za pomocą sytemu RehaCom.

Czytaj więcej tutaj.

Terapia Warnkego