Terapia Warnkego

Terapia Metodą Warnkego zajmuje się problemami związanymi z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Proponowane rozwiązania (m.in. diagnoza i trening funkcji podstawowych oraz trening lateralny) znajdują zastosowanie w terapii dzieci z zaburzeniami mowy, dysleksją, trudnościami w nauce (czytaniu, pisaniu), zaburzeniami przetwarzania słuchowego, koncentracji, zaburzeniami sensomotorycznymi ale także w pracy specjalistów zajmujących się problemami słuchu obwodowego u osób dorosłych.

Oddajemy w Państwa ręce metodę, za pomocą której można prowadzić terapię z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do diagnozy i treningu.

Metoda Warnkego integruje różne formy oddziaływania: ćwiczenia słuchowe, wzrokowe i motoryczne, angażując w proces terapii nie tylko mózg, ale i całe ciało. Terapia może być z powodzeniem uzupełniana o narzędzia i procedury wykorzystywane w terapii sensomotorycznej oraz treningach funkcji poznawczych prowadzonych za pomocą sytemu RehaCom.

Terapia prowadzona jest zarówno w gabinecie terapeutycznym jak i w warunkach domowych za pomocą narzędzi do treningu indywidualnego.