Aparatura, narzędzia, materiały

Polską aparaturę do Metody Warnkego można zakupić od jedynego dystrybutora w Polsce
Biomed Neurotechnologie sp. z o.o. sp.j., który jest również organizatorem certyfikowanych szkoleń z metody.

Sprawdź aparaturę na stronie Biomed

Aparatura

Urządzenie Audio4Lab – moduł Brain Audiometr

Diagnoza i trening metodą WarnkegoUrządzenie do screeningowej diagnostyki i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD). Pozwala diagnozować oraz trenować funkcje podstawowe w gabinecie terapeutycznym. Brain Audiometr jest wyposażony w próby testowe i zdania treningowe umożliwiające usprawnianie i automatyzację funkcji słuchowych potrzebnych w procesie nauki czytania i pisania oraz ważnych dla prawidłowego rozwoju mowy. Terapeuta może dostosować trening do możliwości badanej osoby, ocenić postępy (test przed i po terapii oraz w czasie poszczególnych sesji treningowych), odnieść wyniki do norm. Wszystkie dane można zapisać w programie komputerowym MediTOOLs.

https://www.biomed.org.pl/trening-wzrokowo-sluchowy-metoda-warnkego/audio4lab-brain-audiometr-pl.html

Urządzenie Audio4Lab – moduł Alpha Trainer

Urządzenie do wykonywania treningu lateralnego przy wykorzystaniu metody Warnkego. Poprawia współpracę półkul mózgowych. Regularny trening prowadzi do lepszej synchronizacji pracy obu półkul przez aktywowanie istniejących, ale nieaktywnych włókien nerwowych.

https://www.biomed.org.pl/trening-koordynacji-polkul-mozgowych-lateralny-metoda-warnkego/audio4lab-alpha-trainer.html

Urządzenie Brain – Boy Universal

Brain Boy Universal - trening słuchowy Metodą WArnkegoUrządzenie przeznaczone szczególnie do indywidualnego, codziennego treningu domowego. Osoba w formie zabawy trenuje łącznie osiem funkcji słyszenia centralnego, widzenia i motoryki, osiągając bardzo dobre rezultaty (trening funkcji podstawowych). Dostępnych jest 8 treningów o różnym stopniu trudności, dostosowanych do możliwości użytkownika. Dzięki prostej obsłudze każdy może uruchomić trening samodzielnie. Precyzyjny pomiar parametrów treningu pozwala ocenić skuteczność i dopasowanie zadania do możliwości danej osoby. Dla osób o wolniejszym tempie pracy w zakresie centralnego przetwarzania przeznaczone jest urządzenie Brain-Boy Universal SLOW; trudność ćwiczeń jest w nim o dwa stopnie niższa niż w wersji standardowej.

https://www.biomed.org.pl/trening-wzrokowo-sluchowy-metoda-warnkego/brain-boy-universal-bbu.html

Urządzenie Audio Trainer 3000

AT 3000 Trening słuchowy dla dzieci i dorosłychUrządzenie przeznaczone dla osób dorosłych mających problem z prawidłowym słyszeniem, trudnościami polegającymi na nieprawidłowym odbiorze i/lub przetwarzaniu dźwięków lub kłopotami z rozumieniem mowy. Mogą go stosować osoby z aparatami słuchowymi, które mimo właściwego doboru aparatów mają problemy z przetwarzaniem dźwięków na poziomie CUN. Urządzenie zawiera takie same zadania, jak urządzenie Brain-Boy Universal; ponadto ma dodatkową funkcję dla wszystkich treningów – możliwość włączenia do treningów dźwięków zakłócających: szumów lub głosów o różnej głośności.

https://www.biomed.org.pl/trening-wzrokowo-sluchowy-metoda-warnkego/audio-trainer-3000.html

Narzędzia do diagnozy i treningu

Drążek do balansowania

Narzędzie do testowania i trenowania koordynacji wzrokowo-ruchowej.

https://www.biomed.org.pl/diagnoza-metoda-warnkego/drazek-do-balansowania.html

Wskaźnik fiksacji

Narzędzie do testowania i trenowania spostrzegania dynamicznego.

https://biomed.org.pl/aparatura/metoda-warnkego/wskaznik-fiksacji-oka/

Test przesiewowy z krzyżykiem plus okulary, test do badania fuzji

Przesiewowy test umożliwiający sprawdzenie, czy mózg badanej osoby jest zdolny do połączenia dwóch nieznacznie różniących się obrazów w całość; test do badania fuzji; jest to specjalna lampa z namalowanym na niej krzyżykiem pośrodku wraz z okularami polaryzacyjnymi.

https://biomed.org.pl/aparatura/metoda-warnkego/test-przesiewowy-z-krzyzykiem/

Test widzenia stereoskopowego Langa (test do bliży)

Sprawdza umiejętność widzenia przestrzennego w polu bliskim; jest to specjalnie przygotowana karta z trójwymiarowym obrazem, na której zostały ukryte cztery figury.

https://biomed.org.pl/aparatura/metoda-warnkego/ksiazkowy-test-widzenia-stereoskopowego-langa/

Test  selektywności percepcji słuchowej WTT – płyta CD

Test złożony z pseudosłów pozwalający na diagnozę i trening automatyzacji funkcji słuchowych; testowana jest umiejętność różnicowania głosek o podobnym brzmieniu, zwłaszcza spółgłosek (np. EBI- EFI). W treningu istnieje możliwość zestawiania ze sobą dowolnie wybranych spółgłosek.

https://biomed.org.pl/aparatura/metoda-warnkego/test-selektywnosci-percepcji-wtt/

Test i trening selektywności percepcji słuchowej WWTT – program komputerowy

Narzędzie służące do testu i treningu selektywności percepcji; sprawdza umiejętność różnicowania spółgłosek w połączeniu z badaniem czasu reakcji; program treningowy zawiera 81 „sylab otwartych”, sylaby można samodzielnie zestawić w grupy sześcioelementowe lub korzystać z 25 zestawień ustawionych domyślnie. Ta funkcjonalność daje dużą elastyczność i pozwala na urozmaicanie treningu przez terapeutę.

https://biomed.org.pl/aparatura/metoda-warnkego/test-i-trening-selektywnosci-percepcji-wwtt-do-diagnozy-i-terapii/

Materiały ćwiczeniowe do treningu lateralnego

Kers a lig”

Zestaw specjalnie przygotowanych pseudotekstów – tekstów pozbawionych znaczenia – do treningu czytania metodą analityczno-syntetyczną; w zestawie znajduje się książeczka i płyta CD.

https://biomed.org.pl/aparatura/metoda-warnkego/materialy-cwiczeniowe/ksiazka-kers-a-lig/

Książeczki z tekstami przeznaczonymi do nauki czytania dla dzieci w różnych wieku

W zestawach znajdują się książka i płyta CD. Proponowane książki: Reks i Basia”, Mój przyjaciel Hifino, Hania, Arek i przyjaciele”.

https://www.biomed.org.pl/trening-koordynacji-polkul-mozgowych-lateralny-metoda-warnkego/narzedzia-cwiczeniowe.html

Treningowa płyta CD z materiałami wspomagającymi myślenie wielotorowe

Płyta z nagranymi ścieżkami dźwiękowymi służąca do treningu automatyzacji myślenia i działania wielotorowego; na płycie nagrane są działania z tabliczki mnożenia. Zadanie polega na jednoczesnym głośnym czytaniu i rozwiązywaniu zadań matematycznych.

https://www.biomed.org.pl/trening-koordynacji-polkul-mozgowych-lateralny-metoda-warnkego/narzedzia-cwiczeniowe.html

Książeczka Generator historii”

Generator historii jest czymś więcej niż tylko książką, z której odczytuje się historyjki. Umożliwia on puszczenie wodzy fantazji i kreatywne tworzenie nieskończonej ilości różnych historii. Historie te tworzą się samoistnie….

https://biomed.org.pl/aparatura/metoda-warnkego/materialy-cwiczeniowe/ksiazka-generator-historii-narzedzie-dla-terapeutow-nauczycieli/

Tablica do czytania dla krasnali

Tablica składa się ze 140 rysunków, na których przedstawione są postacie ludzi, zwierząt i przedmioty codziennego użytku. Rysunki są łatwo rozpoznawane przez dzieci. Tablica może być włączana do codziennego treningu i ćwiczeń na wiele sposobów. Można np. ćwiczyć umiejętność łączenia obrazka ze słowami, ćwiczyć pamięć i koncentrację uwagi. Możliwości wykorzystania i inwencja należą do terapeuty.

https://biomed.org.pl/aparatura/metoda-warnkego/materialy-cwiczeniowe/tablica-do-czytania-dla-krasnali/

Program zarządzający MediTools

Oprogramowanie MediTools umożliwia prowadzenie dokumentacji medycznej w komputerze oraz analizę efektywności treningów. Uzyskane wyniki prezentowane są w formie statystyk, wykresów oraz raportów opisowych (opinia) z wykorzystaniem gotowych szablonów. Dane porównywane są z wartościami przeciętnymi i docelowymi. Użytkownik ma możliwość porównywania ze sobą poszczególnych sesji diagnostycznych oraz treningowych.