Aparatura w metodzie Warnkego

Urządzenie Audio4Lab – moduł Brain Audiometr

Urządzenie do screeningowej diagnostyki i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD). Pozwala diagnozować oraz trenować funkcje podstawowe w gabinecie terapeutycznym. Brain Audiometr jest wyposażony w próby testowe i zdania treningowe umożliwiające usprawnianie i automatyzację funkcji słuchowych potrzebnych w procesie nauki czytania i pisania oraz ważnych dla prawidłowego rozwoju mowy. Terapeuta może dostosować trening do możliwości badanej osoby, ocenić postępy (test przed i po terapii oraz w czasie poszczególnych sesji treningowych), odnieść wyniki do norm. Wszystkie dane można zapisać w programie komputerowym MediTOOLS.

https://www.biomed.org.pl/diagnoza-metoda-warnkego/audio4lab-brain-audiometr.html

Oprogramowanie zarządające MediTOOLS

Oprogramowanie MediTools umożliwia prowadzenie dokumentacji medycznej w komputerze oraz analizę efektywności treningów. Uzyskane wyniki prezentowane są w formie statystyk, wykresów oraz raportów opisowych (opinia) z wykorzystaniem gotowych szablonów. Dane porównywane są z wartościami przeciętnymi i docelowymi. Użytkownik ma możliwość porównywania ze sobą poszczególnych sesji diagnostycznych oraz treningowych.

https://www.biomed.org.pl/oprogramowanie-w-metodzie-warnkego.html

Urządzenie Audio4Lab – moduł Alpha Trainer

Urządzenie do wykonywania treningu lateralnego przy wykorzystaniu metody Warnkego. Poprawia współpracę półkul mózgowych. Regularny trening prowadzi do lepszej synchronizacji pracy obu półkul przez aktywowanie istniejących, ale nieaktywnych włókien nerwowych.

https://www.biomed.org.pl/trening-metoda-warnkego-pl/audio4lab-modul-alpha-trainer.html

Urządzenie Brain – Boy Universal

Urządzenie przeznaczone szczególnie do indywidualnego, codziennego treningu domowego. Osoba w formie zabawy trenuje łącznie osiem funkcji słyszenia centralnego, widzenia i motoryki, osiągając bardzo dobre rezultaty (trening funkcji podstawowych). Dostępnych jest 8 treningów o różnym stopniu trudności, dostosowanych do możliwości użytkownika. Dzięki prostej obsłudze każdy może uruchomić trening samodzielnie. Precyzyjny pomiar parametrów treningu pozwala ocenić skuteczność i dopasowanie zadania do możliwości danej osoby. Dla osób o wolniejszym tempie pracy w zakresie centralnego przetwarzania przeznaczone jest urządzenie Brain-Boy Universal SLOW; trudność ćwiczeń jest w nim o dwa stopnie niższa niż w wersji standardowej.

https://www.biomed.org.pl/trening-metoda-warnkego-pl/brain-boy-universal.html

Urządzenie Audio-Trainer 3000

Urządzenie przeznaczone dla osób dorosłych mających problem z prawidłowym słyszeniem, trudnościami polegającymi na nieprawidłowym odbiorze i/lub przetwarzaniu dźwięków lub kłopotami z rozumieniem mowy. Mogą go stosować osoby z aparatami słuchowymi, które mimo właściwego doboru aparatów mają problemy z przetwarzaniem dźwięków na poziomie CUN. Urządzenie zawiera takie same zadania, jak urządzenie Brain-Boy Universal; ponadto ma dodatkową funkcję dla wszystkich treningów – możliwość włączenia do treningów dźwięków zakłócających: szumów lub głosów o różnej głośności.

https://www.biomed.org.pl/trening-metoda-warnkego-pl/audio-trainer-3000-pl.html