Szkolenia

Opis szkolenia

Metoda Warnkego to skuteczna metoda terapii osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, dysleksją, problemami w nauce czytania i pisania, zaburzeniami koncentracji oraz innymi problemami w uczeniu się.

Zajęcia obejmują zarówno wykłady, jak i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu firmy MediTECH Electronic GmbH.

Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnostyki i treningu z wykorzystaniem Metody Warnkego w pełnym zakresie.

Kurs obejmuje:

 • omówienie rozpoznawania objawów zaburzeń automatyzacji,
 • zaprezentowanie pełnej diagnozy trudności wg Metody Warnkego (funkcje podstawowe, jakość czytania, koordynacja wzrokowo-ruchowej, zdolność krótkoterminowego zapamiętywania i inne),
 • naukę zasad prowadzenia treningu,
 • obsługę funkcji programu MediTools,
 • naukę prowadzenia dokumentacji pacjentów z użyciem Audio4Lab – Brain Audiometr,
 • omówienie treningu bazowego do integracji funkcji słyszenia, widzenia i motoryki wraz z ćwiczeniami,
 • naukę prowadzenia treningu lateralnego – teoria i ćwiczenia z wykorzystaniem urządzenia Audio4Lab – Alpha Trainer (wraz z nauką obsługi urządzenia do treningu lateralnego),
 • zastosowanie dodatkowych narzędzi w treningu lateralnym + ćwiczenia,
 • wykorzystanie w terapii Brain-Boy Universal – narzędzia do treningu indywidualnego.

Szczegółowy program szkoleń certyfikujących dostępny jest na stronie Biomed:
https://www.biomed.org.pl/szkolenie-terapia-metoda-warnkego-trening-sluchowy-wzrokowy-i-motoryczny.html#breadcrumb

Prowadzimy również szkolenia związane z wykorzystaniem Metody Warnkego w zaburzeniach przetwarzania słuchowego (APD) oraz logopedii:

 • Wykorzystanie terapii Metodą Warnkego w terapii logopedycznej
 • Praca z pacjentem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) z wykorzystaniem elementów terapii Metodą Warnkego.
  Szczegółowy harmonogram szkoleń dostępny jest w kalendarzu szkoleń Biomed:
  https://www.biomed.org.pl/kalendarz-szkolen-pl.html#breadcrumb

Praktyka i superwizje

Ośrodek Biomed prowadzi program praktyk oraz superwizji.

 • Realizacja programu praktyk możliwa jest po wcześniejszym ustaleniu z Ośrodkiem.
 • Program superwizji przygotowywany jest zgodnie z oczekiwaniami uczestnika i ukierunkowany na jego indywidualne potrzeby.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt (71) 336 10 36, 693-396-774.