Aparatura MediBalance Pro

Informacje sensoryczne odbierane są przez poszczególne układy zmysłów, a następnie organizowane przez Ośrodkowy Układ Nerwowy (OUN) tak aby wytworzyć odpowiednie i adekwatne reakcje ruchowe (motoryczne). Zazwyczaj procesy te zachodzą w sposób nieświadomy, zapewniając wystąpienie przystosowawczych zachowań. Rozwój integracji sensomotorycznej jest szczególnie intensywny w okresie od urodzenia do końca wieku przedszkolnego. Niekiedy jednak przydatne jest dodatkowe stymulowanie odruchowych mechanizmów kontroli psychoruchowej, w celu poprawy koordynacji oraz- w przypadku dzieci – uniknięcia późniejszych problemów, związanych z rozwojem motorycznym, społecznym i emocjonalnym.

Zaburzenia motoryczne mogą być jedną z pierwszych oznak problemów z integracją sensomotoryczną. Szacuje się, że około 12-30% dzieci cierpi na deficyty w tym obszarze. Kwestia ta dotyczy również osób dorosłych, które po przebytych chorobach, np. udarze mózgu, mogą potrzebować dodatkowego treningu funkcji sensomotorycznych. Najważniejsza jest zatem właściwa diagnoza potencjalnych deficytów sensomotorycznych, a następnie odpowiednio dobrana terapia za pomocą odpowiedniej aparatury.

MediBalance Pro – platforma do ćwiczeń sensomotorycznych

MediBalance Pro jest narzędziem do diagnostyki i treningów. Za pomocą gier treningowych dziecko/dorosły ma możliwość trenowania balansu, równowagi, spostrzegania ciała i opanowania jego ruchów, jak również różnych innych umiejętności motorycznych, związanych z koordynacją i koncentracją.

Punktem wyjścia do diagnozy i treningu jest pozycja stojąca na platformie. Klient przesuwając swój ciężar do przodu lub do tyłu, w prawo lub w lewo, po ukosie musi dopasować swoją pozycję, aby trafić w obiekt. Klient kontroluje swoje ruchy na ekranie. Moduły treningowe mają formę statyczną (obiekt zmienia położenie jeśli klient trafi w niego) lub dynamiczną (obiekt jest stale w ruchu). Narzędzie MediBalance na podstawie diagnozy umożliwia tworzenie indywidualnego planu treningu dla klienta wzbogaconego o różnorodne zadania terapeutyczne.

Podczas pracy z Medibalance Pro korzystamy z:

  • kilkunastu gier znajdujących się w zestawie
  • z gier Zukor wykorzystywanych również w terapii Biofeedback (są kompatybilne z Medibalance Pro)

Więcej o narzędziu: https://www.biomed.org.pl/aparatura-do-sensomotoryki.html