Szkolenia Sensomotoryka

Osoby pragnące pracować z wykorzystaniem sensomotoryki, powinny posiadać wykształcenie wyższe z następujących kierunków: psychologia,

  • pedagogika,
  • pedagogika specjalna,
  • logopedia, neurologopedia, 
  • fizjoterapia (wskazane z przygotowaniem pedagogicznym).

Możliwość udziału w szkoleniu mają również zainteresowani tematyką lekarze. W przypadku innych kierunków studiów decyzje o przyjęcie na szkolenie podejmuje trener.

Terapeuci sensomotoryki to osoby wykazujące predyspozycje i umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą. Praca z dzieckiem wymaga aktywności nie tylko fizycznej ale pomysłowości i kreatywności, chęci działania i współorganizowania treningu sensomotorycznego.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia i pozytywnej oceny trenera, otrzymuje zaświadczenie zgodne z MEN. Dokument umożliwia prowadzenia pełnej diagnozy oraz planowania i prowadzenia kompleksowej terapii sensomotorycznej.

Sensomotoryka – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii

Celem szkolenia z sensomotoryki jest przygotowanie uczestników do praktycznej pracy z dziećmi przejawiającymi różne trudności szkolne i zaburzenia rozwojowe.
Sensomotoryka może być ubogaceniem warsztatu pracy dla terapeutów integracji sensorycznej, ponieważ oparta jest na tych samych podstawach teoretycznych. Koncepcja pracy Wienfreda Scholtza daje uczestnikom szkolenia możliwość skutecznej pomocy potrzebującym dzieciom.

Dynamiczny rozwój sensomotoryki w Niemczech i innych krajach europejskich zaowocował wdrożeniem jej w wielu ośrodkach diagnostyczno – terapeutycznych, klinikach, gabinetach prywatnych, poradniach oraz placówkach oświatowych. Obecnie, sensomotoryka cieszy się dużym zainteresowaniem również w Polsce. Grupa przeszkolonych już terapeutów stosuje ją z ogromnym powodzeniem w praktyce zawodowej.

Część teoretyczna szkolenia

Wiedza zdobyta podczas szkolenia, umożliwi uczestnikom diagnozowanie zaobserwowanych zaburzeń i trudności. Istotnym elementem jest przedstawienie wpływu niezintegrowanych odruchów wczesnodziecięcych na sferę edukacyjną oraz zachowanie dzieci. Świadomość związku między rozwojem sensomotorycznym a funkcjami poznawczymi pozwoli na zastosowanie lepszych i skuteczniejszych działań terapeutycznych mających wpływ na naukę szkolną i codzienne funkcjonowanie dziecka.

W ramach szkolenia uczestnicy nauczą się odpowiednich metod pozwalających zaobserwować prawidłowe i nieprawidłowe reakcje podczas przeprowadzanych testów wywoływania odruchów wczesnodziecięcych.

Część praktyczna szkolenia

W części praktycznej uczestnicy uczą się jak opracować i przygotować indywidualny, kompleksowy trening sensomotoryczny dla dziecka. Prezentowane są również liczne ćwiczenia z użyciem narzędzi do terapii sensomotorycznej. Każdy uczestnik może ich doświadczyć oraz wykorzystać je w swojej codziennej pracy w gabinecie.

Trening sensomotoryczny może być włączany do terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Warnkego jako uzupełnienie prowadzonych działań terapeutycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia Sensomotoryka – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii.

 

Biomed w swojej ofercie posiada szkolenia specjalistyczne związane z sensomotoryką:

  • Grafomotoryka – diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej. Szczegółowy program szkolenia znajduje się tutaj
  • Równowaga – metody diagnozy i treningu. Szczegółowy program szkolenia znajduje się tutaj.