Szkolenia

Osoby pragnące pracować metodą, powinny posiadać wykształcenie wyższe z następujących kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, neurologopedia, fizjoterapia (wskazane z przygotowaniem pedagogicznym). Możliwość udziału w szkoleniu mają również zainteresowani tematyką lekarze. W przypadku innych kierunków studiów decyzje o przyjęcie na szkolenie podejmuje trener.

Terapeuci sensomotoryki to osoby wykazujące predyspozycje i umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warto pamiętać, że praca z dzieckiem wymaga od przyszłego terapeuty aktywności nie tylko fizycznej ale pomysłowości i kreatywności, chęci działania i współorganizowania treningu sensomotorycznego.

Uczestnik po zakończeniu całego szkolenia i pozytywnej oceny trenera, otrzymuje zaświadczenie zgodne z MEN, uprawniające do prowadzenia pełnej diagnozy oraz planowania i prowadzenia kompleksowej terapii sensomotorycznej.

Sensomotoryka – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii

Celem szkolenia z sensomotoryki jest przygotowanie uczestników do praktycznej pracy z dziećmi przejawiającymi różne trudności szkolne i zaburzenia rozwojowe.
Metoda ta, w dużej mierze może być ubogaceniem warsztatu pracy dla terapeutów integracji sensorycznej, ponieważ oparta jest na tych samych podstawach teoretycznych a koncepcja pracy Wienfreda Scholtza daje uczestnikom szkolenia możliwość skutecznej pomocy potrzebującym dzieciom.

Dynamiczny rozwój sensomotoryki w Niemczech i innych krajach europejskich zaowocował wdrożeniem jej w wielu ośrodkach diagnostyczno – terapeutycznych, klinikach, gabinetach prywatnych, poradniach oraz placówkach oświatowych. Obecnie, metoda ta cieszy się dużym zainteresowaniem również w Polsce, a grupa przeszkolonych już terapeutów stosuje ją z ogromnym powodzeniem w praktyce zawodowej.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia, umożliwi uczestnikom diagnozowanie zaobserwowanych zaburzeń i trudności. Bardzo istotnym elementem jest przedstawienie wpływu niezintegrowanych odruchów wczesnodziecięcych na sferę edukacyjną oraz zachowanie dzieci. Świadomość związku między rozwojem sensomotorycznym a funkcjami poznawczymi pozwoli na zastosowanie lepszych i skuteczniejszych działań terapeutycznych mających wpływ na naukę szkolną i codzienne funkcjonowanie dziecka.

W ramach szkolenia uczestnicy nauczą się odpowiednich metod pozwalających zaobserwować prawidłowe i nieprawidłowe reakcje podczas przeprowadzanych testów wywoływania odruchów wczesnodziecięcych.

W części praktycznej uczestnicy uczą się jak opracować i przygotować indywidualny, kompleksowy trening sensomotoryczny dla dziecka. Prezentowane są również liczne ćwiczenia, z użyciem narzędzi do terapii sensomotorycznej, które każdy uczestnik może doświadczyć a przede wszystkim wykorzystać w swojej codziennej pracy w gabinecie. Trening sensomotoryczny może być włączany do terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Warnkego, jako uzupełnienie prowadzonych działań terapeutycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia Sensomotoryka – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii.

Biomed w swojej ofercie posiada szkolenia specjalistyczne związane z sensomotoryką:

  • Grafomotoryka – diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej. Szczegółowy program szkolenia znajduje się pod linkiem.
  • Równowaga – metody diagnozy i treningu. Szczegółowy program szkolenia znajduje się pod linkiem.