Metoda Warnkego

to metoda angażująca słuch, wzrok i funkcje motoryczne

Metoda Warnkego to kompleksowa diagnostyka i terapia dysleksji oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego APD. Wykorzystuje oddziaływanie wielokierunkowe angażujące wzrok, słuch i funkcje motoryczne.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD), lateralizacji i dysleksja

Poznaj efekty terapii Metodą Warnkego

Zostań terapeutą
Metody Warnkego

Metoda Warnkego

to metoda angażująca słuch, wzrok i funkcje motoryczne

Metoda Warnkego to kompleksowa diagnostyka i terapia dysleksji oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego APD, wykorzystująca oddziaływanie wielokierunkowe angażujące wzrok, słuch i funkcje motoryczne.

Trening słuchowy metodą Warnkego

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD), lateralizacji i dysleksja

Poznaj efekty terapii Metodą Warnkego

Czy metoda Warnkego jest efektywna?

Zostań terapeutą Metody Warnkego

Szkolenia z zakresu metody Warnkego

Sensomotoryka

to wsparcie dla dzieci z trudnościami szkolnymi

Sensomotoryka jest metodą, która wspomaga rozwój psychoruchowy poprzez integrację odruchów wczesnodziecięcych.

Zaburzenia

Efekty terapii zaburzeń sensomotorycznych

Zostań terapeutą
Sensomotoryki

Sensomotoryka

to wsparcie dla dzieci z trudnościami szkolnymi.

Sensomotoryka jest metodą, która wspomaga rozwój psychoruchowy poprzez integrację odruchów wczesnodziecięcych.

Zaburzenia sensomotoryczne

Efekty terapii zaburzeń sensomotorycznych

Zostań terapeutą sensomotoryki

Terapia sensomotoryczna

Czy Twoje dziecko
ma zaburzenia?

Zobacz gdzie można wykonać
diagnozę zaburzeń

Jak przebiega terapia?

Czy Twoje dziecko ma zaburzenia?

Zobacz gdzie można wykonać diagnozę zaburzeń

Gdzie można wykonać diagnozę zaburzeń przetwarzania słuchowego i rozwoju psychoruchowego?

Jak przebiega terapia?

Terapia metodą Warnkego