Metoda Warnkego

to metoda angażująca słuch, wzrok i funkcje motoryczne

Metoda Warnkego to kompleksowa diagnostyka i terapia dysleksji oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego APD. Wykorzystuje oddziaływanie wielokierunkowe angażujące wzrok, słuch i funkcje motoryczne.

Więcej

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD), lateralizacji i dysleksja

Więcej

Poznaj efekty terapii Metodą Warnkego

Więcej

Zostań terapeutą
Metody Warnkego

Więcej

Metoda Warnkego

to metoda angażująca słuch, wzrok i funkcje motoryczne

Metoda Warnkego to kompleksowa diagnostyka i terapia dysleksji oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego APD, wykorzystująca oddziaływanie wielokierunkowe angażujące wzrok, słuch i funkcje motoryczne.

Więcej

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD), lateralizacji i dysleksja

Więcej

Poznaj efekty terapii Metodą Warnkego

Więcej

Zostań terapeutą Metody Warnkego

Więcej

Sensomotoryka

to wsparcie dla dzieci z trudnościami szkolnymi

Sensomotoryka jest metodą, która wspomaga rozwój psychoruchowy poprzez integrację odruchów wczesnodziecięcych.

Więcej

Zaburzenia sensomotoryczne

Więcej

Efekty terapii zaburzeń sensomotorycznych

Więcej

Zostań terapeutą
Sensomotoryki

Więcej

Sensomotoryka

to wsparcie dla dzieci z trudnościami szkolnymi.

Sensomotoryka jest metodą, która wspomaga rozwój psychoruchowy poprzez integrację odruchów wczesnodziecięcych.

Więcej

Zaburzenia sensomotoryczne

Więcej

Efekty terapii zaburzeń sensomotorycznych

Więcej

Zostań terapeutą sensomotoryki

Więcej

Czy Twoje dziecko
ma zaburzenia?

Więcej

Zobacz gdzie można wykonać
diagnozę zaburzeń

Więcej

Jak przebiega
terapia?

Więcej

Czy Twoje dziecko ma zaburzenia?

Więcej

Zobacz gdzie można wykonać diagnozę zaburzeń

Więcej

Jak przebiega terapia?

Więcej