Narzędzia: diagnoza i trening metodą Warnkego

Drążek do balansowania

Narzędzie do testowania i trenowania koordynacji wzrokowo-ruchowej.

https://www.biomed.org.pl/diagnoza-metoda-warnkego/drazek-do-balansowania.html

Wskaźnik fiksacji

Narzędzie do testowania i trenowania spostrzegania dynamicznego.

https://www.biomed.org.pl/diagnoza-metoda-warnkego/wskaznik-fiksacji-oka.html

Test przesiewowy z krzyżykiem – test do badania fuzji z okularami polaryzacyjnymi

Przesiewowy test umożliwiający sprawdzenie, czy mózg badanej osoby jest zdolny do połączenia dwóch nieznacznie różniących się obrazów w całość; test do badania fuzji; jest to specjalna lampa z namalowanym na niej krzyżykiem pośrodku wraz z okularami polaryzacyjnymi.

https://www.biomed.org.pl/diagnoza-metoda-warnkego/test-przesiewowy-z-krzyzykiem-test-do-badania-fuzji-i-widzenia-obuocznego.html

Książkowy test widzenia stereoskopowego Langa (test do bliży)

Sprawdza umiejętność widzenia przestrzennego w polu bliskim; jest to specjalnie przygotowana karta z trójwymiarowym obrazem, na której zostały ukryte cztery figury.

https://www.biomed.org.pl/diagnoza-metoda-warnkego/ksiazkowy-test-widzenia-stereoskopowego-langa.html

Test i trening selektywności percepcji słuchowej WTT

Test złożony z pseudosłów pozwalający na diagnozę i trening automatyzacji funkcji słuchowych; testowana jest umiejętność różnicowania głosek o podobnym brzmieniu, zwłaszcza spółgłosek (np. EBI- EFI). W treningu istnieje możliwość zestawiania ze sobą dowolnie wybranych spółgłosek.

https://www.biomed.org.pl/diagnoza-metoda-warnkego/test-selektywnosci-percepcji-sluchowej-wtt.html

Test i trening selektywności percepcji słuchowej WWTT – program komputerowy

Narzędzie służące do testu i treningu selektywności percepcji; sprawdza umiejętność różnicowania spółgłosek w połączeniu z badaniem czasu reakcji; program treningowy zawiera 81 „sylab otwartych”, sylaby można samodzielnie zestawić w grupy sześcioelementowe lub korzystać z 25 zestawień ustawionych domyślnie. Ta funkcjonalność daje dużą elastyczność i pozwala na urozmaicanie treningu przez terapeutę.

https://www.biomed.org.pl/diagnoza-metoda-warnkego/test-i-trening-selektywnosci-percepcji-wademarker-wwtt.html