Przebieg terapii 

Diagnoza

Terapia opiera się na diagnozie przeprowadzonej przez wykwalifikowanego specjalistę. Posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia terapii sensomotorycznej oraz terapii Metodą Warnkego.

Diagnoza sensomotoryczna obejmuje pogłębiony wywiad z rodzicami oraz obserwację zachowania dziecka. Terapeuta określa poziom zintegrowania odruchów wczesnodziecięcych.

Diagnoza metodą Warnkego ma na celu określenie:

  • trudności w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej,
  • rozumienia języka mówionego i pisanego,
  • zapamiętywania,
  • automatyzacji procesu czytania.

Wykonywana jest z wykorzystaniem urządzenia Audio4Lab – Brain Audiometr oraz dodatkowych narzędzi diagnostycznych. Połączona jest zawsze z wywiadem przed diagnozą.

Kolejnym krokiem jest opracowanie przez terapeutę indywidualnego programu treningowego dopasowanego do problemu badanego dziecka.

Trening

Trening metodą Warnkego obejmuje 3 obszary:

  • automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych,
  • automatyzację koordynacji półkul mózgowych,
  • rozwój i automatyzację „wzrokowego języka”.

Trening wykonywany jest za pomocą urządzeń A4Lab – Brain Audiometr lub Brain-Boy Universal (w warunkach domowych).

Dzięki treningowi mózg porządkuje odebrane bodźce, co prowadzi do zrozumienia przekazywanych informacji i jest w stanie je odczytać w sposób automatyczny. Zaburzenia automatyzacji stanowią istotną przyczynę problemów rozwojowych, obejmujących sferę języka mówionego i pisanego, a tym samym trudności w nauce, czytaniu czy pisaniu.

Aby osiągnąć rezultaty, ważne jest aby odbyło się minimum 10 spotkań z terapeutą. Warto aby pacjent pracował w domu na przenośnym urządzeniu dedykowanym do metody Warnkego: Brain-Boy Universal.

Trening sensomotoryczny to ćwiczenia wykonywane także według określonych z góry wzorców ruchowych. Często są to zadania proste, ale z niestandardowymi lub nowymi kombinacjami i wariacjami. Różne wymagające zadania na koordynację zorientowane powinny być na określony cel. Różnorodność zadań sprawia, że określone procesy sterowania i regulacji zostają uogólnione, czyli dziecko coraz efektywniej zaczyna pracować i osiąga pierwsze sukcesy w domu, w przedszkolu czy szkole. Ćwiczenie w warunkach specjalnych (inny materiał, presja czasowa, punkt skupienia), prowadzone są w celu poszerzenia doświadczeń ruchowych. Nagłe, nieprzewidziane zmiany, które często zachodzą w codziennym życiu a przełożone w na warunki terapeutyczne szybko budują doświadczenie ruchowe. Skutki terapii sensomotorycznej są o wiele skuteczniejsze, niż stałe, przewidywalne zmiany wprowadzane w niewielkich etapach, jak to ma miejsce w innych metodach terapeutycznych.

Stosując trening sensomotoryczny wykonuje się między innymi: ćwiczenia równoważne statyczne i dynamiczne w pozycjach niestabilnych (np. przy użyciu kołyski, huśtawki, trampoliny czy pompowanych piłek gimnastycznych).

Przebieg terapii sensomotorycznej i treningu metodą Warnkego