Efekty obiektywne

Efekty terapii funkcji podstawowych Metodą Warnkego w Polsce sprawdził zespół badawczy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. Małgorzaty Lipowskiej (prof. M. Lipowska, P. Pawlicka, A. Łada (2015)):

 • wyniki funkcji podstawowych (w zakresie wzroku, słuchu i motoryki) wyrażane wartościami liczbowymi poprawiły się – zaobserwowano poprawę funkcjonowania dzieci w zakresie:
  • różnicowania głosek/fonemów,
  • analizy oraz syntezy głoskowej/fonemowej,
  • pamięci fonologicznej i werbalnej długoterminowej
  • integracji wzrokowo-słuchowej,
  • a także szybszego i automatycznego przypominania słów oraz podzielność uwagi,
 • wykazano istotnie znaczące różnice w zakresie podtestów Baterii Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych 10/12 mierzących funkcje słuchowo-językowe oraz integrację wzrokowo-słuchową,
 • zaobserwowano mniejszą liczbę błędów ortograficznych i specyficznych w dyktandzie.

Terapia Metodą Warnkego okazała się efektywna w terapii dysleksji rozwojowej u dzieci. Szczególną wartość ma uzyskana w wyniku powyższych oddziaływań terapeutycznych, poprawa funkcjonowania badanych w zakresie konkretnych umiejętności szkolnych, co niesie za sobą szerokie możliwości praktyczne.

M. Lipowska, P. Pawlicka, A. Łada

Badania niemieckie na temat skuteczności terapii Metodą Warnkego przeprowadzone zostały w 2001 i 2003 roku przez prof. Uwe Tewes (Medical University of Hannover). U dzieci z dysleksją w wieku 5-12, lat uzyskano poprawę wyników funkcji podstawowych już po 5 tygodniach treningu.

Efekty subiektywne

Pacjenci opowiadając o swoich odczuciach po kilku-kilkunastu sesjach terapii metodą Warnkego podkreślają, że:

 • wiele mniej muszą uczyć się w domu, bo wszystko zapamiętują z lekcji,
 • w czasie lekcji szybciej zapisują notatkę lub przepisują z tablicy.

Dziewczynka, która w będąc w IV klasie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej usłyszała, że nie potrafi czytać, w piątej klasie sama przeczytała “Hobbita”. Na koniec szkoły podstawowej uzyskała świadectwo z paskiem.

Terapia Metodą Warnkego w ocenie pacjentów pomaga w rozumieniu wypowiedzi w języku obcym.

Dzięki opisanym osiągnięciom, dzieci chętniej chodzą do szkoły, a ich codziennej aktywności nie towarzyszy stres i lęk. Poprawia się zatem jakość ich życia i codziennego funkcjonowania.