Terapia sensomotoryczna – efekty

W oparciu o przeprowadzoną diagnostykę dziecka i poziomu obserwowanych zaburzeń, terapeuta planuje i prowadzi skuteczny, kompleksowy trening sensomotoryczny. Filarami interwencji terapeutycznej jest terapia sensomotoryczna oparta na ćwiczeniach dla małych dzieci oraz terapia oparta na ćwiczeniach dla dzieci szkolnych i młodzieży.

Terapia sensomotoryczna prowadzona jest w taki sposób, aby kłopoty i trudności wynikające z niezintegrowanych odruchów wczesnodziecięcych, nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego oraz związanej z nimi nieprawidłowych reakcji emocjonalnych, były poddane odpowiedniemu treningowi, co w konsekwencji przyczyni się do optymalnego wykonywania zadań ruchowych i pozwoli osiągnąć dojrzałość motoryczną.

Efektem terapii sensomotorycznej będzie, zdolność dziecka do bardziej efektywnego automatycznego przetwarzania i wykorzystywania skomplikowanych informacji sensomotorycznych. Ma to swoje przełożenie na codzienne funkcjonowanie dziecka. Poprawa koordynacji psychoruchowej daje większe możliwości do wykonywania trudniejszych aktywności ruchowych z zakresu dużej i małej motoryki.

W przypadku dziecka z licznymi objawami różnej reaktywności na bodźce sensoryczne, optymalizacja reakcji na nie może prowadzić do:

  • pozytywnych zmian w zachowaniu
  • poprawy relacji z rówieśnikami
  • zwiększonej pewności siebie poczucia własnej wartości.

W trakcie procesu terapeutycznego poprawia się efektywność funkcjonowania układu nerwowego. Wiele dzieci będzie osiągało pierwsze małe sukcesy w:

  • nauce nowych umiejętności ruchowych (np. jazda na rowerze, hulajnodze, szybkie ubieranie się, sprawne zakładanie butów, wiązanie sznurowadeł i wiele innych). 
  • rozwoju mowy
  • nabywaniu podstawowych technik szkolnych jak czytanie i pisanie oraz coraz to lepszych wynikach w nauce.

Wynikiem terapii często jest lepiej zorganizowane, skoncentrowane, pewniejsze siebie i otwarte na relacje dziecko.

Skutkiem terapii nie ma być nauka jakiejś konkretnej umiejętności ale wsparcie dziecka w rozwoju fizycznym, emocjonalnym i poznawczym. Zadania ruchowe są wartościowe ponieważ dostarczają niezliczoną ilość informacji do mózgu i pozwalają na stałe udoskonalanie procesu uczenia się.

Zachęcamy do sprawdzenia programu Flexi – zestawu ćwiczeń przeznaczonego do treningu domowego. Wystarczy tylko 10 minut codziennych ćwiczeń, aby zauważyć pozytywne zmiany – czytaj więcej.